มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยาที่ไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ (OTC)ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพอื่นๆ ในประเทศไทยและส่งเสริมการดูแลสุขภาพเบื้องต้นอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพของประชาชนโดย
ร่วมมือกับภาครัฐ บุคลากรทางการแพทย์และภาคประชาชนเพื่อประโยชน์แห่งสุขภาพชาวไทย
 
 
ข้อมูลทั้งหมด  1  หน้า   ปัจจุบันหน้าที่  

Self-CARER e-book final

Click to download presentations(password required)

SELF-CARE CONFERENCE AND 2nd SELF-CARER ROUND TABLE

September 17,2015, Grand Hyatt Erawan, Rajdamri Road,Bangkok, Thailand

Click to download presentations(password required)

1st Thailand Pharmaceutical Medicine Conference:

Regulatory Science in Pharmaceutical Product Lifecycle

August 25-27,2015, Mandarin Hotel(Samyan) ,Bangkok

Click to enter Conference Website for more details

Creative Digital Advertisement for OTC medicine

โฆษณายา ในยุคดิจิตอลอย่างไร ให้สร้างสรรค์

May 22, 2015 , AETAS Lumpini

Click to download presentations(password required)

Maximize Self-Care Potential Through Asia Regulatory Harmonization

21-22 Oct,2014 Phuket,Thailand

Click to visit Conference Website

Seoul Communique (10.19)

Draft Minutes 18OCT2012

Appendix Presentation Slides

Gerald Dziekan Press Release Oct 2012

 

เพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงยา 
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาเปลี่ยนแปลงประเภทของยา 

เพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงยา ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาเปลี่ยนแปลงประเภทของยา 

 

The Story of Self-Care and Self-Medication. 40 years of progress, 1970-2010 (published 2010)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก World Self Medication Industry (WSMI) www.wsmi.org

 
 
TSMIA
Thai Self Medication Industry Association
"สมาคมเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ"