มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยาที่ไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ (OTC)ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพอื่นๆ ในประเทศไทยและส่งเสริมการดูแลสุขภาพเบื้องต้นอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพของประชาชนโดย
ร่วมมือกับภาครัฐ บุคลากรทางการแพทย์และภาคประชาชนเพื่อประโยชน์แห่งสุขภาพชาวไทย
 
 

สมาคมเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (TSMIA) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยาที่ไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์(OTC) ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอื่นๆ ในประเทศไทย เพื่อการมีผลิตภัณฑ์คุณภาพดังกล่าวอย่างเพียงพอ และจัดจำหน่ายในช่องทางที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมสิทธิของประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ ในประเทศไทย ให้มีโอกาสเลือกสรรยาที่ไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร รวมทั้งผลิตภัณฑ์ สุขภาพอื่นๆ เพื่อป้องกันและรักษาอาการของโรคในเบื้องต้นได้ ด้วยสมาคมฯตระหนักดีถึงความสำคัญ ของการดูแลสุขภาพตนเองและการใช้ยาด้วยตนเองอย่างมีความรับผิดชอบ จึงรวมตัวบริษัทที่ประกอบ ธุรกิจOTC ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเข้ามามีบทบาทในเรื่องการดูแลสุขภาพ ตนเองและพัฒนาแนวความคิดด้าน Self-Care และ Self-Medication ในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นอีกหน ทางหนึ่งในการผลักดันและส่งเสริมให้ประชากรไทยมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

 

สมาคมเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (TSMIA) เป็นสมาชิกของ World Self-Medication Industry หรือWSMIซึ่งเป็นสมาพันธ์ของสมาคมผู้ผลิตและจำหน่ายเภสัช ภัณฑ์ที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์เป็นองค์กรอิสระที่ทำงานร่วมกันกับองค์การอนามัยโลกอย่างเป็นทางการ มีสมาชิกกว่า50ประเทศทั่วโลกเช่น JSMIญี่ปุ่น, ASMI ออสเตรเลีย, CNMAจีน, SMI นิวซีแลนด์, MESMI ตะวันออกกลาง, SMASAแอฟริกาใต้, CHPAสหรัฐอเมริกา, NDMACแคนาดา, AESGPสหภาพยุโรป, AFIPA ฝรั่งเศส, EFEX กรีซ, TELEM อิสราเอล, ANIFA อิตาลี นอกจากนี้สมาคมฯ ยังได้ประสานความร่วมมือกับAPSMIในการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อการรวมตัวขององค์กร Self-Medicationในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค

 
 
TSMIA
Thai Self Medication Industry Association
"สมาคมเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ"