มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยาที่ไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ (OTC)ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพอื่นๆ ในประเทศไทยและส่งเสริมการดูแลสุขภาพเบื้องต้นอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพของประชาชนโดย
ร่วมมือกับภาครัฐ บุคลากรทางการแพทย์และภาคประชาชนเพื่อประโยชน์แห่งสุขภาพชาวไทย
 
Thai Self Medication Industry Association (TSMIA)
ที่อยู่ : เลขที่40 ซอยสุขุมวิท38 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
อีเมล์ : office@tsmia.or.th
   
ชื่อ *
เบอร์ติดต่อ *
อีเมล์ *
ข้อความ *
Protect Spam *
   
 
 
 
 
 
 
TSMIA
Thai Self Medication Industry Association
"สมาคมเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ"