มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยาที่ไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ (OTC)ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพอื่นๆ ในประเทศไทยและส่งเสริมการดูแลสุขภาพเบื้องต้นอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพของประชาชนโดย
ร่วมมือกับภาครัฐ บุคลากรทางการแพทย์และภาคประชาชนเพื่อประโยชน์แห่งสุขภาพชาวไทย
สมาคมเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (TSMIA) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
อุตสาหกรรมยาที่ไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์(OTC) ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอื่นๆ ในประเทศไทย เพื่อการมีผลิตภัณฑ์
คุณภาพดังกล่าวอย่างเพียงพอและจัดจำหน่ายในช่องทางที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมสิทธิของประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในประ
เทศไทย ให้มีโอกาสเลือกสรรยาที่ไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร รวมทั้งผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ เพื่อป้องกันและรักษาอาการ
ของโรคในเบื้องต้นได้ด้วยสมาคมฯตระหนักดีถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพตนเองและการใช้ยาด้วยตนเองอย่างมีความรับผิดชอบ
อ่านต่อ >>
 
 

ครั้งแรกในไทย การประชุมเพื่อสร้างเสริมความเข้าใจกับกฎหมาย/กฎระเบียบในการกำกับดูแลยากลุ่ม Low Risk Medicine - "Unlocking the Future in self-care "


วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ที่ โรงแรม ริชมอนด์ นนทบุรี


เรียนรู้ว่า ยากลุ่มไหนคือ "ยาความเสี่ยงต่ำ", ทิศทางการพัฒนาของยาความเสี่ยงต่ำในประเทศไทย รวมถึงแนวทางการขึ้นทะเบียน การกำกับดูแล ให้ยังคงประสิทธิภาพและความปลอดภัย พร้อมด้วยกรณีศึกษา ยาความเสี่ยงต่ำรูปแบบต่างๆ และ Session พิเศษ เปิดโอกาสให้ซักถาม อย. และตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรมและการวิจัย

แบบฟอร์มลงทะเบียน
 

Self-CARER e-book final

Click to download presentations(password required)
 

SELF-CARE CONFERENCE AND 2nd SELF-CARER ROUND TABLE

September 17,2015, Grand Hyatt Erawan, Rajdamri Road,Bangkok, Thailand

Click to download presentations(password required)
 

1st Thailand Pharmaceutical Medicine Conference:

Regulatory Science in Pharmaceutical Product Lifecycle

August 25-27,2015, Mandarin Hotel(Samyan) ,Bangkok

Click to enter Conference Website for more details
 

Creative Digital Advertisement for OTC medicine

โฆษณายา ในยุคดิจิตอลอย่างไร ให้สร้างสรรค์

May 22, 2015 , AETAS Lumpini

Click to download presentations(password required)
 

Maximize Self-Care Potential Through Asia Regulatory Harmonization

21-22 Oct,2014 Phuket,Thailand

Click to visit Conference Website
 

Seoul Communique (10.19)

 

Draft Minutes 18OCT2012

 

Appendix Presentation Slides

 

Gerald Dziekan Press Release Oct 2012

 
 
 
TSMIA
Thai Self Medication Industry Association
"สมาคมเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ"